Samstag, 1. April 2017

Jankevičiūte / Šepetys (Hg.): Fortsetzung folgt - im Zuge der Moderne

Ein Jahrhundert Litauen 1918-2018. Essaysammlung. Konzept, Gestaltung und Layout: Laura und Indre Klimaite. Kultusministerium Litauens, Litauischer Kulturrat, Lithuanian Culture Institute Vilnius 2017. 352 Seiten. ISBN 978-609-8015-54-6.

Textbeiträge von Felix Ackermann, Norbertas Černiauskas, Marija Dremaite, Gabriele Gailiūte-Berotiene, Lolita Jablonskiene, Rimantas Kmita, Severija L. Kubilius, Laima Laučkaite-Surgailiene, Ruth Leiserowitz, Vējas G. Liulevičius, Ieva Mazuraite-Novickiene, Agne Narušyte, Šarunas Nakas, Juozapas Paškauskas, Eva Pluharova-Grigiene, Pauline Egle Pukyte, Nerija Putinaite, Arūnas Streikus, Lijana Šatavičiūte-Natalevičiene, Nerijus Šepetys, Šarūne Trinkūnaite, Rasa Žukiene, Manfredas Žvirgždas.

Keine Kommentare: